017.jpg
Start arrow Działalność
Działalność Drukuj Email

Biuro Gospodarcze jako jednostka administracji centralnej w Strukturze Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w Pionie Kanclerza UW.

Do głównych zadań Biura Gospodarczego należy zajmowanie się zasobami należącymi do administracji centralnej:
- administrowanie 22 budynkami dydaktyczno-biurowymi oraz 2 budynkami mieszkalnymi i innymi lokalami mieszkaniowymi,
- administrowanie terenami uniwersyteckimi: Terenem Centralnym, Kampusem Ochota, Kampusem Służewiec,
- organizacja i prowadzenie zaopatrzenia dla jednostek administracji centralnej,
- obsługa kontrahentów zewnętrznych w ramach usług wykonywanych dla jednostek administracj i centralnej,
- obsługa kontrahentów zewnętrznych w ramach prowadzenia wynajmów pomieszczeń i terenów,
- sprawowanie ochrony i dozoru osobowego i elektronicznego budynków i terenów administrowanych przez Biuro.

Działalność Biura Gospodarczego jest rozległa i łączy wiele dziedzin. Z racji wykonywanych czynności Biuro Gospodarcze ściśle współpracuje z innymi jednostkami administracji centralnej (m.in. z Działem Ekonomicznym, Działem Zamówień Publicznych, Biurem Technicznym, Sekcją Obsługi Technicznej Obiektów, Biurem Prawno-Legislacyjnym).
Poszczególne Sekcje Biura Gospodarczego są m.in. odpowiedzialne za:

Sekcja Księgowości - Kasa
- prowadzenie ewidencji rozliczeń za zużyte media w skali ogólnouczelnianej,
- prowadzenie rejestrów i rozliczeń faktur gotówkowych i przelewowych z tyto zakupów dokonywanych przez jednostki administracji centralnej,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- wystawianie obciążeń na inne jednostki UW,
- prowadzenie kasy dla jednostek administracji centralnej.

Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów
- zaopatrywanie jednostek administracji centralnej w art. biurowe, czystości owe, art. spożywcze, sprzęt biurowy, agd i meble,
- prowadzenie magazynu druków dla jednostek UW,
- świadczenie usług transportowych dla jednostek administracji centralnej.

Sekcja Umów, Nieruchomości i ABM
- prowadzenie umów z najemcami pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych,
- administrowanie lokalami i budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
- prowadzenie rozrachunków (wystawianie faktur) za wynajmy okolicznościowe i krótkotrwałych,
- prowadzenie umów na usługi konserwacyjne.
- prowadzenie długookresowych umów najmu, dzierżawy, użyczenia i udostępnienia (obsługa kontrahentów zewnętrznych);
- wystawianie  dla kontrahentów zewnętrznych obciążeń dot. krótkotrwałych wynajmów pomieszczeń i terenu;
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi (Administracja Budynków Mieszkalnych - obsługa najemców zakładowych lokali mieszkalnych);
- prowadzenie umów na konserwacje i przeglądy sieci i urządzeń technicznych;
- prowadzenie rozliczeń z tyt. biletów MZA dla pracowników administracji centralnej.

Specjalista ds. Zamówień Skumulowanych
- organizacja przetargów i konkursów ofert na dostawę towarów i usług na potrzeby Biura Gospodarczego i jednostek administracji centralnej,
- pomoc w organizacji przetargów ogólnouczelnianych organizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

Specjalista ds. informatycznych
- admninistrowanie serwerem programu SZOP
- administrowanie serwerem strony www Biura Gospodarczego
- koordynacja tematyki systemu HMS z Działem Aplikacji Komputerowych
- opieka nad sprzętem komputerowym Biura Gospodarczego

Sekcja ds. Zieleni
- opieka nad terenami zielonymi oraz nad Ogrodem na dachu budynku BUW,
- zapewnienie kompozycji kwiatowych w budynkach administracji centralnej oraz na uroczystościach centralnych.

Sekcja ds. Technik Audiowizualnych
- administrowanie sprzętem audiowizualnym na salach dydaktycznych,
- wynajmowanie jednostkom UW sprzętu audiowizualnego,
- rejestracja audiowizualna uroczystości centralnych,
- organizacja i wynajmowanie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych.

Sekcja ds. Zabezpieczenia Obiektów
- sprawowanie kontroli dostępu dla pojazdów wjeżdżających na teren centralny, - prowadzenie rejestru przepustek,
- zabezpieczanie uroczystości centralnych,
- patrolowanie terenów i budynków będących w gestii administracji centralnej,
- monitorowanie optyczne terenów i budynków będących w gestii administracji centralnej,
- monitorowanie elektronicznych systemów ochrony obiektów.

Kierownicy Administracyjni Obiektów
- administrowanie obiektami dydaktycznymi i biurowymi będącymi w gestii administracji centralnej, pełny wykaz budynków znajduje się w odnośniku: Budynki.

 

© 2017 Uniwersytet Warszawski - Biuro Gospodarcze
joomla apache css firefox mysql php xhtml